പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തിലൂടെ .......

1 comments:

ഷമീര്‍ തളിക്കുളം പറഞ്ഞു...

ഈ കാഴ്ചകള്‍ക്കുപോലും കണ്ണീരിന്റെ നനവ്. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഇതു അനുഭവിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയോ...?

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ