ഇതൊന്നു വായിക്കൂ .... പൈലറ്റുമാര്‍ യാത്രക്കാരായ നമ്മുടെ ജീവനും കൊണ്ട് പന്താടുന്നു.
By AP
NEW DELHI (AP) — Indian authorities say they will check the licenses of all airline pilots operating in India after at least four of them were found to be flying aircraft using fake documents.

India's top aviation official Bharat Bhushan says two were arrested for using fake certificates to gain licenses, including a pilot with national carrier Air India who falsified his qualifications. The other two pilots are still being investigated.

Bhushan said Monday that the licenses and other documents of 500 airline pilots have been checked so far. A total of 4,000 pilots will be checked.

He says the second pilot was arrested last week after damaging an aircraft while landing and a scrutiny of her papers showed she had used fake documents to get a license.

3 comments:

Kadalass പറഞ്ഞു...

ഇവരേയൊക്കെ ഏതു രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി.

parammal പറഞ്ഞു...

സര്‍വത്ര വ്യാജന്മാര്‍ ...!!

ഷമീര്‍ തളിക്കുളം പറഞ്ഞു...

ആരെ വിശ്വസിക്കണം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ